ראשי | ניו אייג | מיסטיקה וקבלה | האותיות כמפתח להכרת האדם- חלק א'

האותיות כמפתח להכרת האדם- חלק א'

מאת
הגדל טקסט: Decrease font Enlarge font

מאז ימי עולם לימדו חכמי הקבלה כי לפני בריאת כל העולמות יצר הבורא את האותיות וטמן בכל אות כוח רוחני אנרגטי המייחד אותה. עוד על האותיות כמפתח להכרת האדם במאמר שלפניכם.

האותיות כמפתח להכרת האדם- חלק א' האותיות כמפתח להכרת האדם- חלק א'

בבואנו לדון בשאלת כוחן של אותיות השפה העברית נקדים ונשאל האם ראוי לייחס להן משמעות רוחנית? הייתכן כי הן אוצרות בתוכן שפע מטפיסי ואנרגיות שונות ומהו סודן? מאז ימי עולם לימדו חכמי הקבלה כי לפני בריאת כל העולמות יצר הבורא את האותיות וטמן בכל אות כוח רוחני אנרגטי המייחד אותה, ככתוב בזוהר כיצד באה כל אות מלפני הבורא וביקשה להיות הראשונה לתחילת מעשה הבריאה (בראשית, הקדמה).

בבואנו לדון בשאלת כוחן של אותיות השפה העברית נקדים ונשאל האם ראוי לייחס להן משמעות רוחנית? הייתכן כי הן אוצרות בתוכן שפע מטפיסי ואנרגיות שונות ומהו סודן? מאז ימי עולם לימדו חכמי הקבלה כי לפני בריאת כל העולמות יצר הבורא את האותיות וטמן בכל אות כוח רוחני אנרגטי המייחד אותה, ככתוב בזוהר כיצד באה כל אות מלפני הבורא וביקשה להיות הראשונה לתחילת מעשה הבריאה (בראשית,הקדמה). מכאן אנו למדים שהאותיות הן כלי לאורו של הבורא והעיסוק הרוחני בהן – אם בקריאה ואם באמצעות התבוננות עשויים למשוך שפע על האדם.

מאז ומעולם דובר רבות על כוחו של שם האדם ועל מסוגלותו להשפיע על כוח המזל, עד כי ניתן לומר ששם האדם הינו מעין בר-קוד המקפל ואוצר בתוכו היבטים רבים אודות בעל השם- מהותו, טבעו, אופיו ויסודו. עד כי לעיתים המציאות מוכיחה שנדרשת הוספה או שינוי שם על מנת לחזק את האדם מבחינה רוחנית ולהיטב את כוח מזלו ככתוב בתלמוד הבבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב: "ואמר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה." ספר יצירה, ספר הקבלה העתיק ביותר המיוחס לאברהם אבינו, מדבר ארוכות על סודן, משמעותן וייחודן של אותיות לשון הקודש. הוא נפתח במילים: "בשלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלוהי ישראל אלוהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספור". קרי, 32 הדרכים הם 10 הספירות (עץ החיים) ו-22 אותיות הא"ב. שלשה ספרים משמע הכרת האותיות לפי שלשה פרמטרים: ספר – צורה גרפית, ספר- ערכה המספרי, ספור- אופן הגיית האות. המחבר מחלק את האותיות לקבוצות בעלות מכנה משותף יסודי. כל קבוצה מייצגת תפיסה רעיונית המנסה לתת ביטוי לאופן בו התנהלה הבריאה ועל הדרך בה היא מתקיימת ומתוחזקת מאז ועד היום.

יובן למעיין כי במאמר זה אינני מתיימר לעמוד על חודה וייחודה של כל אות ועל ההיבטים העמוקים המופיעים בה. לשם כך יש ללמוד, לשקוד ולעיין בספרות העוסקת בנושא.

להלן פירוט נמרץ של "אותיות לשון הקודש":

א
המליך אות א' ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש זכר באמ"ש ונקבה באש"ם (ספר יצירה). אות פתוחה הנראית פורצת לכל הכיוונים ולכן מסמלת את שבירת המוסכמות והמסגרות. מבטאת אינטליגנציה שכלית גבוהה ביותר עם השתוקקות לחופש ומרחבים. בולטת ואינה נחבאת אל הכלים, יש לה אומץ כוח ושליטה, מסמלת אהבת ידע ובעלת כוח רוחני עצום וחזק. לצד היותה גורמת לאיזון רוחני יש לדעת כי שם עם הרבה אותיות אלף עלול לגרום לחוסר איזון ולאי יציבות נפשית.

ב
המליך אות ב' בחכמה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם לבנה בעולם יום ראשון בשנה ועין ימין בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה) מבטאת מופנמות ורגישות רבה עם יכולת מודעות רבה למגבלות ולחסרונות. נותנת כוח ושאפתנות חומרית. מאפיינת בגרות ורציונאליות. אהבת הממון עקב פחד ממחסור, מייצגת אדם החש בנוח עם מסגרות וביתיות. אות המייצגת אדם מאופק עם משמעת עצמית. סובלנות רבה בכל הקשור ליחסים עם הזולת. סגולתה של האות תביא את הברכה לאדם שידע להעניק מתוכו ולא יחשוב במונחי "עלות מול תועלת".

ג
המליך אות ג' בעושר וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יום שני בשנה ואוזן ימין בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה). גימל לשון גומל חסדים ונתינה ללא גבולות. מייצגת את "ואהבת לרעך כמוך". אוהבת מרחבים וחופש ולפיכך מורה על נסיעות ותנועה רבה. מבטאת מחשבה פילוסופית וראיית עולם רחבה. אחד המאפיינים הבולטים הוא תחושת צדק וסלידה מכל מעשה עוולה. בזבזנות ואהבת חיי נוחות. לצד היותה מסמלת יכולת ארגונית טובה קיימת בה שובבות ותמימות ילדותית. האות גימל יכולה לגמול לאדם הנמצא בחוסר. אם ילמד לשלוט על יצריו ופחדיו יזכה לגמול הולם של חסד.

ד
המליך אות ד' בזרע וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם יום שלישי בשנה ונחיר ימין בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה). מבטאת מחד את הדלות ומאידך את הדליה (הנפה, התרוממות). מרמזת למצב של דלות גשמית או רוחנית, כי אדם שהגיע לדלות יודע להעריך את שהיה לו, אך אל דאגה יש בכוחה לרומם את האדם לשיאים חדשים. בכוחה לחנך את האדם להסתכלות נכונה של המציאות. משמע אם ידע להפנים את האימרה "איזהו עשיר השמח בחלקו", חיש מהרה ייעלמו תחושת הדלות והחוסר ויתפנה מקום לחדירת שפע שעד כה היה בבחינת מכוסה וגלום.

ה
המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה). מבטאת אגו חזק, עיקשות רבה ועמידה על עקרונות. מייצגת מנהיגות ובולטות רבה לצד מופנמות ורגישות עדינה. עלולה להוביל לכעסים ,לתחושת חוסר יציבות רגשית ולדחפים של היצר. במידה ויש יותר מאות אחת בשם (בד"כ בתחילה ובסוף) הדבר עלול להצביע על תנודות בכוח המזל.

ו
המליך אות ו' בהרהור וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שור בעולם ואייר בשנה וכוליא ימנית בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה). מבטאת את כוח החיבור שבבריאה. מקבלת השפעתה מזל שור ומיסוד האדמה. מעניקה לאדם שלווה ורוגע נפשי ולעיתים עיקשות רבה ורדיפה אחר חומריות. חשיבות רבה לתא המשפחתי ולזוגיות. אות המייצגת את האומנות האסתטיקה והטיפוח. עלולה לגרום לקשיים ביישום מטרות ושאיפות.

ז
המליך אות ז' בהלוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה) מבטאת אינטליגנציה גבוהה, חשיבה מהירה ויכולת תפיסה נהדרת. מושפעת ממזל מאזניים ומיסוד האוויר.מסמלת את התקשורת, שטף הדיבור וקלות הלשון שלעיתים חורגת מן האמת. מיקום האות בשם מצביע על ביקורתיות ושיפוטיות יתרים. ואף על צביעות וחוסר נאמנות. אות רבגונית אשר מסמלת מחד את התאוות והיצרים ומאידך את הנטייה לדת, לרוחניות ולמיסטיקה.

ח
המליך אות ח' בראיה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה, משנה ח'). אות המושפעת ממזל סרטן ומיסוד המים ולפיכך מעניקה לבעליה רגישות עדינה, חוסר בטחון לעיתים לצד מצבי רוח משתנים. אחד המוטיבים הבולטים מרמז על משפחתיות, נאמנות ומסירות כלפי הזולת עם יכולת נפלאה להביט עמוק לפנימיות הנפש. עולם החומר והממון חשובים מאוד ומהווים קרקע איתנה לשקט נפשי.

ט
המליך אות ט' בשמיעה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה וכוליא שמאלית בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה, משנה ח'). מושפעת ממזל אריה ומיסוד האש ולפיכך אחראית על עולם הרגשות. מעניקה לאדם חמימות וטוב לב. מחד מרמזת על יכולת נתינה רגשית גבוהה, התחשבות ויד מושטת לעבר הזולת ומאידך מורה על צורך נפשי בקבלת תשומת לב. לעיתים מצביעה על יהירות ועקשנות עם יכולות חשיבה מופלאות. מסמלת את הצדק והסלידה מפגיעה בחלש.

י
המליך אות י' במעשה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם ואלול בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה, משנה ח'). מושפעת ממזל בתולה ומיסוד האדמה ומייצגת אדם בעל יכולת חשיבה אנליטית ושכל חריף ולכן מעניקה את יכולת ההתבוננות לעומקם של דברים. מורה על הצורך בשליטה ובממון ובגיל מבוגר את העדפת הרוח על החומר. אות זו פותחת את שם הבורא ולכן בעלת קדושה רבה. הנושא אות "י" בתחילת שמו יהיה בעל אישיות חזקה לצד חוש הומור מפותח. באם תופיע פעמיים הרי זו הדגשה חיובית של מעלותיה.

כ
המליך אות כ' בחיים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם יום רביעי בשנה ועין שמאל בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה,משנה י"א). מושפעת מכוכב נוגה ומיסוד האש. מעניקה לאדם יצירתיות לצד יצריות רבה, עוצמה פנימית אומץ רב ונפש איתנה. יכולת מילולית טובה ותקשורת קולחת. נטייה לאהבת הממון ולשליטה. ביקורת נתפסת כעניין מאיים ולכן יעדיף להתרחק ממנה. גאוותן ומתפאר לשווא. באם יש יותר מאות אחת בשם הדבר עלול להצביע על בריאות רופפת וחולשה כללית.

ל
המליך אות ל' בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאזניים בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה, משנה ט'). מושפעת ממזל מאזניים ומיסוד האוויר. אות עדינה הצופה למרחוק המעניקה לבעליה סקרנות רבה והתחדשות תמידית. לצד היותה מייצגת עדינות וסלחנות היא מורה על עוצמות נפשיות רבות עם יכולות ניכרות להיחלץ ממצבי משבר. מייצגת אדם בזבזן ופזרן בממונו. לרוב אינו מושפע משיקולי עלות מול תועלת ויעדיף נתינה על פני קבלה ולפיכך יגלה רגישות עדינה למצוקת הזולת מתוך מקום של הזדהות עם כאבו.

האותיות כמפתח להכרת האדם- חלק ב'

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

Save on your hotel - www.hotelscombined.com


דרג תוכן עמוד זה

5.00

עוד באותו נושא:

קבלה, מיסטיקה, מיסטיקה וקבלה, האותיות כמפתח להכרת האדם, אותיות ואנרגיות